Pàgines

L'associació de forners i pastissers de PIMEM renova la seva junta directiva, que estarà presidida per Miquel Àngel Torrens Bordoy

Fotografía de família de la nova Junta Directiva de l'Associació de la petita i mitjana indústria de forns i pastisseries de Mallorca.

L'Associació de la petita i mitjana indústria de forns i pastisseries de Mallorca ha elegit els membres de la seva nova junta directiva, que estarà presidida per Miquel Àngel Torrens Bordoy, i que tindrà com a vicepresident primer a Bernat Mestre Rodríguez, i com a vicepresident segon a Jaume Oliver Linares. Així mateix, el càrrec de tresorer l'assumirà José Tur Gil, el de secretari Agustí Baró Bauló, i com a vocals hi seràn Pedro Garau Mestre, Bernat Bauçà Marroig, Juan José Ginard Cortés, Margalida Adrover, i Pere Solé.
La designació de càrrecs en la Junta Directiva es va dur a terme aquest dilluns, 27 de juny, en compliment de la decisió de l'Assemblea General reunida el passat 6 de juny a la qual es va acordar la postulació de candidatures per a la conformació del nou equip gestor .
La renovada estructura ha anunciat que entre els seus principals objectius hi haurà la lluita contra l'intrusisme en el sector que exerceixen les grans superfícies o gasolineres. Específicament, alerten sobre la necessitat de corregir el greuge comparatiu pel que fa a les inspeccions sanitàries que ha de suportar el col.lectiu de forners i pastissers, però a les que no estan sotmeses supermercats o estacions de serveis que ofereixen els mateixos productes.
Un altre dels propòsits que s'ha fixat la Junta és consolidar una oferta formativa que respongui a les necessitats professionals del sector i que doni resposta també a l'ensinistrament de les generacions futures.
Aspectes com la recerca d'avantatges competitius a través de convenis que permetin reduir costos tant de combustible com d'insums, també van ser objecte d'atenció per part de la Junta Directiva, en un primer moment.
Finalment, els representants de l'associació es van mostrar motivats i il.lusionats en promoure canvis que repercuteixin en millores per al sector, per mitjà de la tasca associativa, i van prometre treballar en un programa que respongui a les necessitats del col.lectiu que representen.

PIME Serveis